Algemene voorwaarden JLab Wholesale-programma

Deze Verkoopovereenkomst ("Overeenkomst") wordt gesloten en gesloten op deze dag, dag, maand, jaar door en tussen PEAG LLC DBA JLab Audio., ("JLab") en bedrijfsnaam van de wederverkoper ("wederverkoper"), die vanuit of met de hoofdvestiging op het hoofdkantooradres van de wederverkoper.

1. Definities

"Reseller", voor de doeleinden van deze Overeenkomst, wordt gedefinieerd als een individu, bedrijf, partnerschap of andere entiteit, of een dochteronderneming of filiaal, die bepaalde elektronische audio of andere producten ("JLab-producten") van JLab wenst te kopen. .

2. Erkenning

Reseller stemt ermee in zich te allen tijde aan de "Regels voor wederverkoop" te houden zolang deze overeenkomst van kracht is. Reseller stemt ermee in dat het niet naleven van de "Regels voor wederverkoop" zal resulteren in de beëindiging van het recht van Reseller om JLab-producten te kopen en door te verkopen.

3. Regels voor wederverkoop

De volgende regels zijn van toepassing op Reseller voor de duur van de looptijd van deze overeenkomst. Reseller stemt ermee in alle onderstaande regels te hebben gelezen, begrepen, erkend en geaccepteerd:

A) Intellectuele eigendom - Alle productnamen, handelsmerken, patenten, technologie, afbeeldingen en ander intellectueel eigendom van JLab. JLab verleent wederverkoper de toestemming om de merken na goedkeuring te gebruiken.

B) Marketingmateriaal - Voor de marketing en verkoop van JLab-producten gebruikt de wederverkoper alleen productafbeeldingen, productspecificaties en -functies en beoogd productgebruik geleverd door JLab of in productupdates die rechtstreeks door JLab worden geleverd.

C) Recht op controle - WEB:Reseller stemt ermee in dat JLab het recht heeft om marketingmateriaal, websites, webpagina's, webwinkelvermeldingen en productaankondigingen met betrekking tot JLab-producten op elk gewenst moment te controleren en Reseller stemt er verder mee in om wijzigingen, herzieningen en / of wijzigingen aangebracht door JLab mondeling of schriftelijk binnen 48 kantooruren vanaf het moment dat JLab de Reseller op de hoogte brengt van de aan te brengen wijzigingen. JLab zal zich inspannen om redelijke vertragingen door Reseller op te vangen bij het aanbrengen van wijzigingen als de wijzigingen onbeduidend zijn en zolang het te wijzigen materiaal niet schadelijk is voor JLab of de activiteiten van JLab. AFDRUKKEN: Reseller stemt ermee in dat JLab het recht heeft om elk marketingmateriaal, catalogi, mailers enz. Van Reseller betreffende JLab-producten te controleren. De wederverkoper stemt er verder mee in om alle wijzigingen, herzieningen en / of wijzigingen door JLab mondeling of schriftelijk te accepteren en in te voeren bij de volgende druk van genoemd materiaal.

D) Betalingsvoorwaarden - Alle facturen moeten voorafgaand aan verzending van goederen via het online portaal volledig worden betaald en via Credit Card worden betaald.

E) Beëindiging- Reseller stemt ermee in dat JLab het recht behoudt om deze overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen binnen een opzegtermijn van 30. De wederverkoper gaat er verder mee akkoord dat als een van beide partijen deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, deze overeenkomst van kracht blijft zoals deze op de wederverkoper van toepassing is totdat de wederverkoper al zijn resterende JLab-producten heeft verkocht.

F) Verkoop van afzonderlijke artikelen - Reseller mag JLab-producten alleen op de markt brengen en prijzen als afzonderlijke eenheden, met 1 (één) prijs voor 1 (één) product. Reseller biedt bijvoorbeeld geen speciale prijs voor 2 (twee) of meer van JLab-producten of een combinatie van JLab-producten, tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring door JLab.

G) Alleen detailhandel - Reseller mag JLab-producten niet groothandeleren of distribueren aan andere resellers. Reseller mag JLab-producten alleen via de detailhandel verkopen aan de eindklant op een fysieke locatie.

H) Reseller Marketplace - Reseller mag onder geen enkele omstandigheid of op enig moment onder de bedrijfsnaam vermeld in deze overeenkomst of onder of via een ander bedrijf, een JLab-product verkopen op een online Reseller Marketplace, inclusief maar niet exclusief voor eBay, Amazon en Walmart. Als Reseller deze regel overtreedt, zal JLab Reseller op de hoogte brengen en Reseller stemt ermee in om onmiddellijk een boete van US $ 10,000 aan JLab Audio te betalen per schending van elk item dat te koop wordt aangeboden.

I) Andere online veilingsites - Reseller mag JLab-producten alleen op een online-veiling of op een marktplaats plaatsen, adverteren, veilen of verkopen met voorafgaande schriftelijke toestemming van JLab en tegen een startprijs die niet lager is dan de "Minimum Retail Price" zoals vermeld in de "Minimum Retail Pricing Structuur 'gespecificeerd door JLab in deze overeenkomst.

J) Prijzen - Reseller stemt ermee in zich te allen tijde strikt te houden aan de retailprijsstructuur voor alle JLab-producten zoals uiteengezet door JLab. In geen enkel geval mag de wederverkoper JLab-producten verkopen voor minder dan de "minimale geadverteerde prijs" zoals vermeld in de "Vertrouwelijke groothandelsprijzen" gespecificeerd door JLab of schriftelijk gespecificeerd door JLab. Wijzigingen of verschillen met de hieronder vermelde minimumprijzen die optreden op www.jlabaudio.com, in JLab-marketing of door andere wederverkopers, vormen geen wijzigingen in de "Minimum geadverteerde prijzen" zoals uiteengezet in de "Vertrouwelijke groothandelsprijzen".

K) "Minimum geadverteerde prijzen" - zoals uiteengezet door JLab voor alle zakelijke activiteiten van de wederverkoper, staat beschreven in onze vertrouwelijke prijslijst en moet altijd worden nageleefd.

L) Vertrouwelijke informatie - Alle informatie die door JLab met Reseller wordt gedeeld, inclusief deze overeenkomst, prijzen, prijslijsten, toekomstige productkennisgevingen en andere informatie die door JLab als vertrouwelijk wordt aangemerkt, wordt door Reseller niet aan derden buiten het bedrijf van Reseller bekendgemaakt.

M) Retourneren - Het retourbeleid voor alle bestellingen van Reseller is 30 dagen vanaf de besteldatum. Aanvaardbare redenen voor retourzending zijn beperkt tot defecte producten of onjuist uitgevoerde bestellingen. Als artikelen worden geretourneerd in ongeopende originele staat zonder verpakkingsschade, wordt het aankoopbedrag van de wederverkoper terugbetaald minus alle verzend-, verwerkings- en uitvoeringskosten.

N) Verzending - Tenzij een koeriersaccount (bijv. FedEx of UPS) wordt verstrekt door de wederverkoper, worden de verzendkosten berekend door JLab Audio en toegevoegd aan alle bestellingen. Deze kosten worden duidelijk vermeld op alle facturen. Als om welke reden dan ook een door de wederverkoper opgegeven koeriersaccountnummer onnauwkeurig is of de verzending niet dekt, vallen alle koerierskosten terug onder verantwoordelijkheid van de wederverkoper. Als artikelen afzonderlijk worden verzonden vanwege nabestelling van de voorraad, worden alle verzendkosten aan de klant gefactureerd. Reseller houdt JLab Audio vrij van elke aansprakelijkheid voor vertragingen bij de uitvoering van orders.

O) Prijzen kunnen worden gewijzigd - Kortingsprijzen op basis van de hoeveelheid zijn alleen van toepassing op bestellingen van dezelfde of een grotere hoeveelheid. Alle vermelde prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd na schriftelijke kennisgeving aan de wederverkoper. Prijswijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die na kennisgeving worden geplaatst, inclusief bestellingen die nog niet zijn gefactureerd.

4. Websitebeleid

Alle andere zakelijke voorwaarden tussen JLab en Reseller die niet in deze overeenkomst worden beschreven, worden gedefinieerd op www.JLabAudio.com. JLab behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen door nieuwe voorwaarden online te plaatsen.

5. Termijn

De initiële looptijd van deze Overeenkomst begint op de datum die in deze overeenkomst wordt vermeld en blijft geldig en van kracht totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd, behalve zoals hierboven vermeld in artikel 3E.

6. toewijzing

Deze Overeenkomst kan niet geheel of gedeeltelijk worden toegewezen door Reseller zonder schriftelijke toestemming van JLab. Elke poging om het zonder toestemming van JLab toe te wijzen, wordt door Reseller beschouwd als een schending van deze Overeenkomst en JLab heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. JLab kan echter al zijn rechten, plichten en verplichtingen hieronder op elk moment toewijzen, bijvoorbeeld in het geval van bedrijfsherstructurering.

7. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke federale wetten, federale of staatstarieven, indien van toepassing, en de wetten van de staat Californië. Elke rechtszaak tegen JLab moet worden ingesteld in San Diego County, CA.

8. Aanvaarding:

Ik erken dat ik bevoegd ben om deze Overeenkomst aan te gaan namens de handelsnaam van de wederverkoper ("wederverkoper") en deze heb gelezen en begrepen en ga ermee akkoord zich te houden aan de algemene voorwaarden.